HomeUnit-unitUnit Pentadbiran dan PerkhidmatanTugas-tugas Pentadbiran

Tugas-tugas Pentadbiran

SENARAI TUGAS

Bertanggungjawab kepada Pegawai Pendidikan Daerah, Timbalan Pegawai Pendidikan daerah dan Ketua-ketua Unit di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut.

1.    Memproses urusan pertukaran guru dalam daerah,antara daerah, antara negeri, dan keperluan perkhidmatan untuk sekolah menengah.

2.    Memproses penempatan guru baharu dan urusan data guru sekolah menengah.

3.    Memproses urusan perlantikan GSTT bagi sekolah rendah dan menengah.

4.    Memproses ePerolehan untuk Unit Pengurusan Sekolah, Unit HEM, Unit Maklumat dan Unit Pentadbiran.

5.    Memproses borang penilaian prestasi pembekal.

6.    Menjaga dan mengurus hal-hal perkhidmatan pegawai di PPD SPU.

7.    Mengurus dan memproses borang pengisytihar harta pengetua dan guru besar daerah Seberang Perai Utara.

8.    Mengurus dan memproses cuti pengetua dan guru besar daerah seberang Perai Utara.

9.    Memproses urusan kuarters guru daerah Seberang Perai Utara.

10.  Lain-lain tugas yang diarahkan oleh tuan PPD, Timbalan PPD, ketua-ketua unit dari semasa ke semasa.

Statistik

Statistik Bil Sekolah

  Sumber berdasarkan EMISONLINE  bertarikh 01 Ogos 2016. 

Hubungi Kami

LogoPPDSPU

Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara,

13200, Kepala Batas,

Pulau Pinang

Tel: 04-5757285
Faks:04-5757270
E-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top