HomeUnit-unitUnit Pembangunan & PerolehanObjektif Unit

UNIT PEMBANGUNAN & PEROLEHAN

OBJEKTIF  UNIT

)( Merancang serta melaksanakan program pembangunan fizikal sekolah yang mendapat peruntukan daripada agensi pusat.

)( Mengurus perolehan perabot dan peralatan sekolah.

)( Melaksanakan projek penyelenggaraan bangunan, penyelenggaraan kawasan dan membaiki perabot/peralatan sekolah sesuai    dengan peruntukan yang disediakan.

)( Mengumpul data dan maklumat supaya perancangan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan teratur.

Statistik

Statistik Bil Sekolah

  Sumber berdasarkan EMISONLINE  bertarikh 01 Ogos 2016. 

Hubungi Kami

LogoPPDSPU

Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara,

13200, Kepala Batas,

Pulau Pinang

Tel: 04-5757285
Faks:04-5757270
E-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top