HomeUnit-unitUnit Pengurusan SekolahPengurusan Sekolah Menengah

Pengurusan Sekolah Menengah

 OBJEKTIF PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH

 • Merancang, mengurus, melaksana dan memantau keperluan, penempatan, dan pertukaran guru supaya sekolah mendapat guru yang mencukupi mengikut kelayakan bersesuaian dengan keperluan perkhidmatan.
 • Memastikan semua jawatan pentadbiran di sekolah  menengah diisi sebaik sahaja terdapat kekosongan.
 • Membuat pendaftaran penempatan dan pertukaran murid.
 • Memastikan pengurusan dan pentadbiran sekolah mantap dan berkualiti dengan pemantauan berfokus.
 • Mewujudkan permuafakatan dan meningkatkan pengurusan maklumat, kesefahaman dan mutu pelaksanaan Kurikulum Pra Sekolah Kebangsaan.
 • Memastikan supaya daerah Seberang Perai Utara mendapat bilangan jawatan guru dan staf sokongan mengikut kelayakan dan memastikan supaya semua sekolah di Seberang Perai Utara mendapat peruntukan kewangan yang mencukupi untuk beroperasi melalui Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Tahunan.
 • Menentukan program ISO dilaksanakan bagi menempatkan guru sekolah  menengah.
 • Merancang dan melaksana program peningkatan profesionalisme.
 • Mengurus hal-hal berkaitan aduan dan bertindak terhadap isu-isu pendidikan yang disiarkan dalam akhbar,
 • Mengurus, memproses dan membuat keputusan kepada hal-hal yang berkaitan permohonan pendaftaran dan mengawal selia institusi pendidikan swasta
 • Merancang, melaksana dan menghadiri berbagai mesyuarat dan kursus.

 

TUGAS-TUGAS

Bertanggungjawab kepada Pegawai Pendidikan Daerah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah dan ketua-ketua unit di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut :

 

               

1.1   Pengurusan pertukaran dan penempatan murid menengah.

1.2   Pengurusan penempatan murid D6 ke T1

1.3   Pengurusan Data Guru (BSKG)

1.4  Pengurusan Sistem e-Operasi Sekolah Menengah

1.5   Pengurusan Pertukaran Guru melalui e-GTukar

1.6   Pengurusan pemantauan aktiviti Tingkatan 6

1.7   Pengurusan Aduan

1.8   Pengurusan maklum balas pelanggan

1.9   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari masa ke

         semasa oleh Pegawai Pendidikan Daerah(PPD), Timbalan

         PPD dan Ketua-Ketua Unit PPD Utara.

    

Statistik

Statistik Bil Sekolah

  Sumber berdasarkan EMISONLINE  bertarikh 01 Ogos 2016. 

Hubungi Kami

LogoPPDSPU

Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara,

13200, Kepala Batas,

Pulau Pinang

Tel: 04-5757285
Faks:04-5757270
E-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top