HomeUnit-unitUnit Pengurusan SekolahPembangunan Profesional

Pembangunan Profesional

Pegawai 

En. Wan Anuar bin Wan Cheek     -     Pegawai Latihan Pembangunan Profesional

Objektif

Mewujudkan kesedaran dan memupuk sikap pentingnya pembangunan profesional di dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan negara ini.

1.    Merancang dan menyelaras latihan pembangunan profesional pegawai dan staf sokongan.

2.    Menyelaras  pengagihan dan memantau prestasi perbelanjaan peruntukan pembangunan profesional.

3.    Menganalisis dan menilai keberkesanan program latihan pembangunan profesional.

4.    Memantau dan menyelia pelaksanaan LDP di peringkat sekolah.

5.    Menyelaras penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (ABM).

 

Tugas dan Tanggungjawab

1.    Merancang, menyelaras dan memantau latihan pembangunan profesional pegawai dan staf sokongan di Pejabat          

       Pendidikan Daerah (PPD).

2.    Melaksanakan latihan personel yang dirancang untuk pegawai dan staf sokongan PPD.

3.    Menganalisis dan menilai keberkesanan program latihan pembangunan profesional.

4.    Menguruskan siaran, rekod dan pencalonan peserta kursusuntuk kursus-kursus anjuran agensi latihan kerajaan

        termasuk IPG, IAB dan swasta.

5.    Menyelaras penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Pejabat Pendidikan Daerah.

6.    Mengurus , menyelaras dan memantau pengagihan prestasi  perbelanjaan peruntukan latihan dalam perkhidmatan.

7.    Memantau dan menyelia pelaksanaan latihan pembangunan profesional di peringkat sekolah.

8.    Memantau dan menyelia Program Pembangunan Guru Baharu.

9.    Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh KPM, JPP, dan PPD dari semasa ke semasa.

 

Statistik

Statistik Bil Sekolah

  Sumber berdasarkan EMISONLINE  bertarikh 01 Ogos 2016. 

Hubungi Kami

LogoPPDSPU

Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara,

13200, Kepala Batas,

Pulau Pinang

Tel: 04-5757285
Faks:04-5757270
E-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top