HomeUnit-unitUnit Maklumat & ICTTugas-tugas Unit Maklumat

Unit Maklumat & ICT

 Objektif Unit

1.    Memastikan pengurusan maklumat/ICT sekolah-sekolah dan PPD sentiasa kemaskini.

2.    Memastikan data enrolmen emisonline sekolah-sekolah sentiasa tepat dan berintegriti.

3.    Maklumat/data dapat diproses dan mudah diperolehi pada bila-bila masa diperlukan.

4.    Membekalkan  maklumat negeri untuk perancangan pendidikan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan        kebangsaan.

5.    Memastikan peralatan rangkaian dan server berkeadaan baik serta dapat dicapai dengan  mudah.

6.    Memastikan semua pegawai dan kakitangan mempunyai emel rasmi.

7.    Perolehan dan penyelenggaraan peralatan ICT di PPD diurus dengan baik.

8.    Dapat melaksanakan segala arahan daripada PPD atau JPPP mengikut masadan tempoh yang ditetapkan.

 

Tugas dan Tanggungjawab Unit 

1.    Melaksanakan pemantauan pengurusan maklumat dan ICT di sekolah-sekolah daerah Seberang Perai Utara.

2.    Mengurus dan memantau data/maklumat emisonline di peringkat PPD dan sekolah.

3.    Menyediakan data dan maklumat yang sahih untuk keperluan semua peringkat di PPD.

4.    Mengurus perolehan, pemeriksaan dan penyenggaraan aset ICT di PPD.

5.    Mengurus rangkaian dan server di PPD.

6.    Mengurus emel rasmi untuk pegawai dan kakitangan PPD.

7.    Membantu dari segi teknikal Sistem Pengkalan Data Murid (APDM).

8.    Mengemaskini maklumat pengetua/gurubesar, pegawai dan kakitangan melalui Sistem Epangkat.

10.  Mengurus prestasi, anugerah perkhidmatan cemerlang, serta mencetak surat pergerakan gaji, borang kew.8 dan sijil bagi penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.

11.   Menjalankan tugas yang diarah oleh Pegawai Pendidikan Daerah, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah dan JPPP dari    semasa ke semasa.

 

 

 

Statistik

Statistik Bil Sekolah

  Sumber berdasarkan EMISONLINE  bertarikh 01 Ogos 2016. 

Hubungi Kami

LogoPPDSPU

Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara,

13200, Kepala Batas,

Pulau Pinang

Tel: 04-5757285
Faks:04-5757270
E-Mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Go to top